Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

KUANI เครื่องมือลมคุณภาพสูง

กว่า 30 ปีในการวิจัยและพัฒนา ทำให้คูอานีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องมือลมที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ความคิดที่ว่า "ผลิตสินค้าที่ยอดเยี่ยมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งคูอานีได้ให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สินค้ามีมาตรฐานและคุณภาพสูง คูอานีประกอบไปด้วย บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

เครื่องมือลมสำหรับงานการขันน็อต ( Bolt ) ประหยัดเวลาในการทำงาน เหมาะสำหรับงานในอุตสาหกรรม และงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยต้องทำงานคู่กับปั๊มลม

เครื่องมือลมสำหรับขันน็อตและโบลท์ สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย มีหลายขนาดตั้งแต่ ¼ นิ้ว ถึง ½ นิ้ว ทำงานคู่กับเครื่องกำเนิดลม หรือปั๊มลม

เครื่องมือลมสำหรับการขันน็อต สกรู เช่นเดียวกับไขควงไฟฟ้า ไขควงลมเหมาะสำหรับงานการใช้งานหนักเป็นพิเศษโดยทำงานคู่กับปั๊มลม

เครื่องมือช่วยทุ่นแรงด้วยแรงลม ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักโดยทำงานคู่กับเครื่องกำเนิดลม หรือปั๊มลมเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน

เครื่องมือลมที่ทำหน้าที่เจาะ สกัด และทำลาย หินหรือคอนกรีต เครื่องสกัดลมจากคูอานี่ เหมาะสำหรับงานหนัก มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทำงานคู่กับปั๊มลม

เครื่องตัดลม หรือ กรรไกรลม เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่นงานตัดโลหะ งานด้านการเกษตร ให้คมตัดที่เรียบ ทำงานคู่กับปั๊มลม

เป็นเครื่องมือลม ที่เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิววัสดุ หรือปรับหน้าพื้นผิวชิ้นงานให้เรียบ ทำงานคู่กับปั๊มลม

เครื่องมือลมที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการขัดพื้นผิววัสดุให้เรียบ หรือขัดปัดเพื่อความเงางาม ในหมวดนี้เราสามารถแบ่งตามรูปร่างตามลักษณะการใช้งานได้เป็น เครื่องขัดกระดาษทรายกลม และเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

เครื่องมือลมชนิดอื่นๆ ในหมวดนี้ประกอบไปด้วย เครื่องยิงหมุด-รีเวทลม ตัวย้ำลม สว่านลมชนิด Spot-Drill และ ปืนลมมหัศจรรย์ เป่าและดูดในตัวเดียวกัน

 • KI-1305 บล๊อกลม 3/8" PIN CLUTCH

  Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" Heavy Duty
  ระบบ Pin Clutch Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
  เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
  เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-859 บล๊อกลมกระแทก 1/2" TWIN HAMMER

  Air Impact Wrench บล๊อกลมกระแทก 1/2" Super
  Duty ระบบ Twin Hammer Mechanism มีที่ระบายลม
  ด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
  เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KI-22 บล๊อกลม 3/4" NEW TWIN HAMMER

  Air Impact Wrench บล๊อกลมกระแทก 3/4" Super
  Duty ระบบ New Twin Hammer Mechanism
  มีที่ระบายลมที่ด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
  การขันน็อตและโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KI-38P บล๊อกลมกระแทก 1"

  ir Impact Wrench บล๊อกลมกระแทก 1" Super Duty
  Pistol Type ระบบ New Twin Hammer Mechanism
  แบบด้ามจับปืนทำให้กระชับใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้ในการขันน็อต
  และโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KW-216 ด้ามฟรีกระแทก 1/4"

  Air Stubby Ratchet Wrench ด้ามฟรีกระแทกลม
  Heavy Duty มีที่ระบายลมด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  ใช้ในการขันน็อตและโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-3201(KI3201QL)ไขควงลม 1/4"ตรงTWIN DOG

  ไขควงลม 1/4" Super Duty ระบบ Twin Dog
  Mechanism มีที่ระบายลมด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  ใช้ในการขันน็อตและโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KI-3202-P-QL ไขควงลม 1/4" ตัว L TWIN DOG

  ไขควงลม 1/4" Super Duty ระบบ Twin Dog
  Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  ใช้ในการขันน็อตและโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KD-863 สว่านลม 3/8" ปรับซ้าย-ขวา

  สว่านลม เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงด้วยแรงลม
  ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-5308 สว่านลม 3/8" ตรง

  สว่านลมแบบด้ามตรง Heavy Duty 3/8" มีที่ระบายลม
  ที่ด้ามจับเพื่อยืดอายุการใช้งาน มี Muffer ลดเสียงดัง
  ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-4710 KIT HAMMER KIT AND SCALER KIT

  ชุดเครื่องสกัดลม Heavy Duty ใช้ในงานสกัดและ
  ทำลายพื้นผิววัสดุ เหมาะกับงานหนัก

 • KI-4712-R เครื่องสกัดลม ตัวยาว

  เครื่องสกัดลม ช่วงชัก 3-5/8 " Heavy Duty มีที่ระบายลม
  ด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในงานสกัดและทำลายพื้นผิววัสดุ
  เหมาะกับงานหนัก

 • KB-213 เครื่องตัดลม NIBBLER

  เครื่องตัดลมระบบระบายลมด้านหน้า เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรง
  ด้วยแรงลม ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

 • KI-6801R เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์หมุน

  Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
  ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-6858 เครื่องเจียร์ลม 9"

  Verticle Air Angle Grinder เครื่องเจียรลมมุมตั้ง Super Duty
  มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
  เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

 • KI-4110 ตัวย้ำ PUNCH/FLANGE TOOL

  เครื่องเจียแกน 2 in 1 Air Punch / Flange Tool -
  Heavy Duty มีที่ระบายลมที่ไกปืนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  เหมาะกับการใช้งานหนัก

 • KI-5002 สว่าน SPOT DRILL 6.5 MM

  สว่านลม Heavy Duty Air Spot Drill มีที่ระบายลม
  ด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในงานเจาะแผ่นเหล็ก

 • KI-7418-XA1K ปืนลมมหัศจรรย์

  Air Wonder Gun ปืนลมมหัศจรรย์ เป่าและดูดในตัว
  เดียวกัน ใช้ดูดฝุ่น-เป่าฝุ่นในรถยนต์ เครื่องกลึง เครื่องจักรต่างๆ
  หรือดูดฝุ่นในบริเวณที่ไม่ให้เกิดประกายไฟ

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก