Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

เครื่องเจียลม

KI-6707 เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Super Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6801 เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6801R เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์หมุน

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6802 เครื่องเจียร์ลม 5"

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6805-XR เครื่องเจียร์ลม 7"

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Super Duty
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6807-SL เครื่องเจียร์ลม 7" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty มีที่
ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่ง
ผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6813-XSL เครื่องเจียร์ลม 2"

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Super Duty มีที่
ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6859-X2P เครื่องเจียร์ลม 9" มุมตั้ง

Verticle Air Angle Grinder เครื่องเจียรลมมุมตั้ง Super
Duty มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6858 เครื่องเจียร์ลม 9"

Verticle Air Angle Grinder เครื่องเจียรลมมุมตั้ง Super Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

Filter by:

Clear All
ต่ำ: ฿3240 สูง: ฿19360
฿3240 ฿19360
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก