Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

สินค้าที่ติดแท็กด้วย'บล็อกลม'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

KI-1305 บล๊อกลม 3/8" PIN CLUTCH

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" Heavy Duty
ระบบ Pin Clutch Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-1307 บล๊อกลม 3/8" ROCKING DOG

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" General Duty
ระบบ Rocking Dog Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

KI-1308 บล๊อกลม 3/8" ROCKING DOG

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" General Duty
ระบบ Rocking Dog Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

KI-1401 บล๊อกลมกระแทก 1/2" PIN CLUTCH

Air Impact Wrench บล๊อกลมกระแทก 1/2"
Heavy Duty ระบบ Pin Clutch Mechanism
มีที่ระบายลมที่ด้ามจับเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การขันน็อตและโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-1440(KI-858-G)บล๊อกลม ½” TWIN HAMMER

การใช้งานโดยทั่วไป (Applications)
บล็อกลม ½ นิ้ว Twin Hammer
ใช้พลังลมในการใช้งาน สั่นสะเทือนน้อย ให้แรงบิดสูง สมดุลดี

KI-1450บล๊อกลม1/2"TWIN HAMMER(COMPOSITE)

Air Impact Wrench บล๊อกลม 1/2" Super Duty วัสดุ
Composite น้ำหนักเบา ระบบ Twin Hammer Mechanism
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อต
และโบลท์ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-1469A บล๊อกลม 1/2" JUMBO HAMMER

Air Impact Wrench บล๊อกลม 1/2" Super Duty ขนาดเล็กกะทัดรัด
น้ำหนักเบาพิเศษ ระบบ Jumbo Hammer Mechanism มีที่ระบายลม
ที่ด้ามจับเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก