Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' เครื่องตัดลม'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

KI-4402 ตัวตัดแผ่น 3"

อุปกรณ์ตัดเหล็กด้วยลม Heavy Duty มีที่ระบายลม
ด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

KI-4403 ตัวตัดแผ่น 3"

อุปกรณ์ตัดเหล็กด้วยลม Heavy Duty มีที่ระบายลมด้านหน้า
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

KI-6202-M เครื่องเจียร์แกน 6 MM

Air Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน Super Duty 6mm.
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่ง
ผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษและบริเวณที่แคบ

KI-6203-M(6203)เครื่องเจียร์แกน 6MM

Air Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน Heavy Duty 6mm.
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
เหมาะกับการใช้งานหนักและบริเวณที่แคบ

KI-6253 เจียร์แกน 3MM MICRO HIGH SPEED

Air Hi-speed Micro Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน
รุ่นไฮสปีด 3mm. มีที่ระบายลมด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ขนาดเล็กน้ำหนักเบา กะทัดรัด ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
เหมาะกับบริเวณที่แคบ

KI-635-A เครื่องเจียร์แกนงอ 1/4"

Air Angle Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน
Heavy Duty 1/4" มีที่ระบายลมด้านหลังเพื่อยืดอายุ
การใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก
และบริเวณที่แคบ

KI-635-S เครื่องเจียร์แกนตรง 1/4"

Air Angle Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน Heavy
Duty 1/4" มีที่ระบายลมด้านหลังเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักและบริเวณที่แคบ

KI-6707 เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Super Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก