Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' ตัดลม'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

KB-213 เครื่องตัดลม NIBBLER

เครื่องตัดลมระบบระบายลมด้านหน้า เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรง
ด้วยแรงลม ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

KI-4810 เครื่องตัดลม NIBBLER

เครื่องตัดลม Heavy Duty Air Nibbler มีที่ระบายลม
ด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

KI-6202-M เครื่องเจียร์แกน 6 MM

Air Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน Super Duty 6mm.
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่ง
ผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษและบริเวณที่แคบ

KI-6203-M(6203)เครื่องเจียร์แกน 6MM

Air Die Grinder เครื่องเจียรลมแบบแกน Heavy Duty 6mm.
มีที่ระบายลมด้านหน้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ
เหมาะกับการใช้งานหนักและบริเวณที่แคบ

KI-6707 เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Super Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6801 เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์บีบ

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6801R เครื่องเจียร์ลม 4" สวิทซ์หมุน

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-6802 เครื่องเจียร์ลม 5"

Air Angle Grinder เครื่องเจียรลม Heavy Duty
มีที่ระบายลมด้านข้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ใน
การตกแต่งผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก