Go
Up
 
คูอานี บล็อกลม ด้ามฟรีลม ไขควงลม สว่านลม สกัดลม เครื่องตัดลม เครื่องเจียลม เครื่องขัดลม เครื่องตัดลม

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' คูอานี'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

KB-213 เครื่องตัดลม NIBBLER

เครื่องตัดลมระบบระบายลมด้านหน้า เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรง
ด้วยแรงลม ใช้ในงานตัดแผ่นเหล็ก

KD-863 สว่านลม 3/8" ปรับซ้าย-ขวา

สว่านลม เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงด้วยแรงลม
ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KD-864(KI-5409) สว่านลม 1/2"

สว่านลม เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงด้วยแรงลม
ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KD-865 สว่านลม 1/2" ปรับซ้าย-ขวา

สว่านลม เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงด้วยแรงลม
ใช้ในการเจาะพื้นผิววัสดุ เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-1305 บล๊อกลม 3/8" PIN CLUTCH

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" Heavy Duty
ระบบ Pin Clutch Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานหนัก

KI-1307 บล๊อกลม 3/8" ROCKING DOG

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" General Duty
ระบบ Rocking Dog Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

KI-1308 บล๊อกลม 3/8" ROCKING DOG

Air Impact Wrench บล๊อกลม 3/8" General Duty
ระบบ Rocking Dog Mechanism มีที่ระบายลมด้านข้าง
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ในการขันน็อตและโบลท์
เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก